top of page

פיתוח אב-טיפוס בסין | Prototype

פיתוח אב טיפוס בסין אינו הכרחי לכל לקוח. לרוב, יהיה צורך בפיתוח אב-טיפוס למוצר שאינו קיים, מוצר קיים אך עם שינויים מהותיים בהרכבו או לחלופין טכנולוגיה חדשה שאיננה בנמצא בשוק החופשי ומצריכה פיתוח מותאם אישית על פי תכנון הנדסי מוסדר. בשנים האחרונות עיקר הלקוחות הדורשים פיתוח של אבי-טיפוס נמנים על חברות טכנולוגיות, חברות הייטק ומוסדות ממשלתיים וגופי ביטחון. לפיתוח אבטיפוס יש נופך נוסף ורגיש לא פחות - סודיות. בשנים האחרונות פותחו בסין על פי הערכות מאות אלפי אבי-טיפוס למוצרים או פריצות דרך טכנולוגיות ש"נגנבו" או "הודלפו" לגורמי צד שלישי ויצרו בזבוז כספי עצום לצד תסכול מתמשך של בעלי הרעיונות. על אף שקיים חוק בנושא, הוא אינו מוסדר לחלוטין ובטח שלא נאכף על ידי הגורמים הרלוונטים. זאב אימפורט פיתחה שיטה ייחודית בכל הנוגע לסודיות ייצור ופיתוח מוצרים חדשים אשר מותירה את היצרן ללא יכולת להעביר מידע לצד שלישי גם אם יחפוץ בכך.

bottom of page