top of page

מכירת מסיכות עם פילטר N95 

N95 3M מסיכה.jpg

" מסיכות קורונה" מה זה?

מסיכות קורונה בשמן העממי הן למעשה מסיכות אבק מגן לפנים אשר נמכרות בימים כתיקונם כמסיכת עזר במגזר העובדים במקצועות בענף הבנייה, שיפוצים, נגרות ועוד. מסיכות אלו מגיעות עם סננים (פילטרים) אשר בלבוש נכון מסוגלים לסייע בסינון של עד 95% מהחלקיקים העוברים בסנן. כך למשל, מסכת מגן מסוג N95 מונעת מעבר של לפחות 95 אחוז מכלל החלקיקים הגדולים מ-0.3-0.1 מיקרון. שימוש במסכת מגן נשימתית דורש הדרכה בהסרתה בצורה נכונה, וכן בהתאמתה לפנים, כדי לצמצם דליפה של אוויר סביב הפנים.

יעילותן של המסיכות כנגד מניעת הדבקה של וירוס הקורונה נתונה למחלוקת. 

מחד, ישנם רופאים המטילים ספק ביעילותה של המסכה ככלי מגונן מפני הדבקה, ומאידך רופאים בארץ ובעולם דווקא ממליצים על חבישת מסכות פנים עם פילטר N95 כאמצעי מיגון נגד הדבקה במחלה.

זאב אימפורט אינה באה להמליץ או לשלול בשום אופן רכישה או שימוש במסיכות אבק לפנים "מסיכות קורונה" ואינה הגוף המוסמך לכך. חברתנו מייבאת ומשווקת מגוון מסיכות מגן במכירה סיטונאית. 

זאב אימפורט מייבאת ומשווקת מסיכות פנים עם פילטר מדגם N95 ודגם N99 אשר לגביהן נטען כי הן יכולות בסיוע כנגד וירוס הקורונה. חברתנו מוכרת מסיכות פנים עם פילטר סנן בסיטונאות וליחידים ובמחירים הוגנים. חברתנו נרתמה יחד עם גורמים נוספים אשר פנו אלינו וביקשו את עזרתנו בסיוע ואיתור מפעלים מאושרים לייצור מסיכות פנים המכונות "מסיכות קורונה" ואנו עושים זאת בשיתוף פעולה ובאחריות מוסרית כלפי כל אזרחי מדינת ישראל. המלאים שלנו מוגבלים ומתחדשים בכל עת על מנת לתת מענה לכל אדם וכל אזרח במדינת ישראל במחיר הוגן וסביר בהחלט. אין הכוונה לספסר או חלילה לנצל ניצול ציני של המצב, אלא לסייע בכלים העומדים לרשותנו לכלל האזרחים כמובן בהשאת רווח סביר והוגן בהחלט.

bottom of page